Mini assessment

20-10-2017 15:00

De juiste teamleider,
aangenomen in anderhalf uur! 

Kosten: €275,- per kandidaat die het assessment aflegt! 

Bedrijven zoeken regelmatig teamleiders, maar het blijkt vaak een langdurig en lastig proces voordat er een teamleider wordt aangenomen. Met hulp van Teamleiders.nu rekruteert u teamleiders in een halve dag.

‘De selectie van teamleiders voor klantcontactcentra is topsport’, stelt Erik Wubbolt van Teamleiders.nu. ‘Dat heeft verschillende redenen. Het is lastig om kandidaten objectief te beoordelen. Bovendien gebeurt de selectie vaak op basis van CV, niet op basis van de kwaliteiten als mens, terwijl dat juist belangrijk is. Het lastige is om de juiste teamleider op de juiste plek te krijgen. Daarvoor moet je verder kijken dan kwaliteiten op papier.’

Traditionele selectie

De meeste bedrijven selecteren nog op de traditionele manier, volgens Wubbolt. ‘De afdeling HR begint met het scannen van de CV’s. In deze ronde valt al 70 tot 80 procent van de kandidaten af. Vervolgens is er een eerste en tweede sollicitatieronde waarbij weer kandidaten afvallen. Daarna volgt nog een assessment, tot slot nog een gesprek met de eindverantwoordelijke van de afdeling. Het is niet alleen lastig om dit goed te doen, maar ook heel tijdrovend. Tevens wordt er vaak hooguit één of geen kandidaat aangenomen terwijl er voldoende geschikte kandidaten zijn. Kortom, een stroperig en langdurig proces waarbij het maar zeer de vraag is of u de juiste teamleider vindt voor het werk. Lastige punten in het sollicitatiegesprek zijn het stellen van de juiste vragen en de subjectiviteit van de selecteur. Het voeren van een goed sollicitatiegesprek is zwaar, zowel voor de selecteur als voor de kandidaat. Hoe zorg je ervoor dat je de juiste persoon vindt en de echte functionaris en mens ziet en niet iemand die tijdens het gesprek een rol speelt?’

Mini-assessment

Teamleiders.nu heeft een methode ontwikkeld om binnen anderhalf uur de geschikte teamleider te selecteren voor de baan. Erik Wubbolt: ‘We nodigen één tot vier mensen uit voor een mini-assessment. Bij voorkeur vier, we kunnen dan goed zien welk gedrag de kandidaten in een groep laten zien. Er zit iemand bij van HR en/of een lijnmanager en iemand van Teamleiders.nu. We beginnen met een korte rondleiding bij de opdrachtgever.  Dan merken we al wat iemand ziet, hoe observerend hij of zij is. Daarna houden we een voorstelronde/presentatie met een opdracht erin verwerkt. Na afloop toetsen we hoe goed de kandidaten naar elkaar hebben geluisterd. Aansluitend doen we een rollenspel waarin we een praktijkgerichte situatie benaderen. Tot slot voeren we nog een individueel gesprek. Dat gaat vooral over “wie ben je als mens”. Natuurlijk toetsen we ook of iemand voldoet aan de harde eisen die de organisatie stelt en of er een culture fit is. Onze methode is to-the-point. Je ziet het basisgedrag wat de sollicitant in zich heeft. De kandidaten kunnen uit eigen werving van de klant komen of van Teamleiders.nu. Na het assessment gaan we samen met de opdrachtgever in overleg. Wie valt er af, wie gaat er door. Vaak zitten we daarbij op één lijn. Meestal gaat de helft van de kandidaten door. Er volgt dan een arbeidsvoorwaarden gesprek. Anderhalf uur later zijn we klaar, op locatie bij de klant.’ De Kosten zijn €275,- per kandidaat die het assessment heeft gedaan.

Authenticiteit en passie

We zoeken naar teamleiders die resultaatgericht zijn, maar ook mensgericht, mensen met authentiek gedrag en passie die anderen kunnen laten groeien. Vaak is de helft van de mensen die aan het assessment deelneemt geschikt. Teamleiders.nu werkt onafhankelijk. Hierdoor kijken we zonder een gekleurde bril. Wij ontzorgen, dat is ons werk. Samen met de opdrachtgever de juiste teamleider vinden!

Tekst: Arwen Keld customerfirst

Ga terug